Normativa bàsica

 1. NO es permeten animals dins del recinte.
 2. Horari de silenci de les 23:00h fins a les 8:00h.
 3. No es poden fer focs a terra ni barbacoes.
 4. Mantenir una higiene al càmping: deixar les deixalles dins dels seus recipients pertinents.
 5. Respectar la vegetació del càmping.
 6. Mantenir un respecte cap als campistes i treballadors.
 7. Està prohibit l’ús d’aparells que puguin causar molèsties acústiques (altaveus, instruments)
 8. Està prohibit el consum de drogues o estupefacients dins del càmping.
 9. No es pot estendre la roba a llocs no autoritzats.
 10. S’ha d’abandonar el càmping amb tots els estris al final de l’estada.
 11. S’ha de seguir totes les normes de la normativa interna d’Organyà.