Normativa bàsica

 1. NO es permeten animals dins de la zona de bungalow.
 2. S’accepten animals a l’interior de la zona de càmping.
 3. L’horari d‘obertura de la barrera d’accés , és de 9 h a 22 h.
 4. Horari de silenci de les 23:00 h fins a les 9:00 h.
 5. No es poden fer focs a terra ni barbacoes sense el permís corresponent.
 6. Mantenir una higiene al càmping: deixar les deixalles dins dels seus recipients pertinents.
 7. Respectar la vegetació del càmping, estructures i instal·lacions.
 8. Mantenir un respecte cap als campistes i treballadors del recinte.
 9. Està prohibit l’ús d’aparells que puguin causar molèsties acústiques (altaveus, instruments, etc.)
 10. Està prohibit el consum de drogues o estupefaents dins del càmping. Serà motiu d’expulsió immediat del càmping.
 11. No es pot estendre la roba a llocs no autoritzats.
 12. S’ha d’abandonar el càmping amb tots els estris al final de l’estada.
 13. S’ha de seguir totes les normes internes del càmping d’Organyà.