Política de cancel·lació

En cas de voler cancel·lar una reserva, el càmping es regirà segons l’Article 26 del DECRET 159/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC I D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (DOGC DE 5 DE DESEMBRE).

Article 26. Cancel·lació de la reserva

1. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que s’efectuï abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada, llevat de pacte en contra.

2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els deu dies anteriors a la data d’arribada, dona lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:


a) Avisa de la cancel·lació entre 9 i 5 dies abans del dia d’entrada de la seva reserva: es retorna el 50% de la reserva.
b) Avisa de la cancel·lació entre 4 i 1 dia (es) abans del dia d’entrada de la seva reserva: no es retorna l’import destinat a reserva.

* Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada

Presentació

La reserva que no arribi el dia previst es considerarà cancel·lada i per tant no es retornarà el seu dipòsit de reserva. Un retard en l’arribada del client només es tindrà en compte si prèviament ha estat comunicat amb 24 hores d’antelació. En el cas de no comunicar-se, el client haurà d’abonar l’import dels dies que la parcel·la / mòdul s’hagi mantingut desocupada.