Política de privadesa

La política de privadesa regula el tractament de les dades personals que poguessin ser recopilades i/o tractades durant la navegació i contractació o adhesió als productes inclosos i/o accessibles tots ells a través del lloc web www.organyapark.com  (d’aquí en endavant, el “Lloc”, la “Pàgina” o “Web”) titularitat del càmping d’Organyà.

En matèria de protecció de dades Organyà Park , garanteix el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades seran recollides i tractades per:

 • Organyà Park – PàdelOrg S.C.P
 • CIF: J-25786229
 • Direcció Postal: C/ Lloredes s/n 25794 Organyà – Alt Urgell – Lleida – Catalunya.
 • Telèfon: +34 621-284-673
 • Email: [email protected]

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Organyà Park recollirà les seves dades personals a través dels formularis ubicats a la Web i els tractarà amb les següents finalitats:

 • Atendre les consultes i gestionar la remissió de la informació que els usuaris sol·liciten a través dels formularis de contacte ubicats a la web;
 • Gestionar la realització de reserves i/o prereserves sol·licitades per l’usuari;
 • Enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada; En el supòsit de donar el consentiment per aquest fi, l’enviament de comunicacions comercials per part d’ Organyà Park o PàdelOrg.
 • Les dades sol·licitades marcades com a obligatòries són necessàries per a la correcta prestació dels serveis i, per tant, la negativa a a subministrar-los suposarà la impossibilitat de prestar els mateixos. En aquells casos en que se sol·licitin dades que no siguin obligatòries, se li indicarà en el mateix formulari.
 • En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-los la informació continguda en la Política de privadesa, eximint a Organyà Park de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-los la informació continguda en la Política de privadesa, eximint a Organyà Park de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

L’informem que Organyà Park no utilitzarà les seves dades personals per a l’elaboració de perfils, ni per l’adopció de decisions automatitzades.

3. CONSERVACIÓ DE LES DADES

En cas de que l’usuari contracti els serveis de Organyà Park , les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts i, en tot cas, fins que transcorri el termini per exigir responsabilitats derivades de la relació contractual i altres obligacions legals.

En la resta de casos, les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat. així mateix, les dades seran conservades conforme als terminis legals establerts en matèria legal, fiscal i comptable, prenent com a referència la data de la sol·licitud de supressió de les dades efectuada per l’interessat.

4. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

En cas de que l’usuari contracti els serveis de Organyà Park, la base legal per al tractament de les seves dades personals consistirà en l’execució del corresponent contracte suscrit entre les parts.

En els supòsits en els que l’usuari realitzi consultes a través dels formularis ubicats a la web, la base legal per al tractament de les seves dades residirà en el consentiment prestat lliurement per l’usuari.

Quan l’usuari faciliti les seves dades personals per a la recepció de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades personals residirà en el consentiment lliurement prestat pel propi usuari.

5. DESTINATARIS

Organyà Park no realitzarà cap cessió ni transferència de dades, excepte per obligació legal.

6. DRETS DE L’INTERESSAT

L’interessat pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a conèixer si Organyà Park té dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o , en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Organyà Park deixarà de tractar les dades, excepte per a motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Vostè pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a: Email: [email protected]

O bé, a l’adreça postal indicada a l’inici d’aquesta Política de privadesa.

Per a l’efectiu exercici dels seus drets, l’interessat haurà d’acompanyar, junt amb la sol·licitud, una fotocòpia del document corresponent per acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.).

Finalment, l’informem que té dret a acudir a l’Agència Estatal de Protecció de Dades per a presentar una reclamació, si considera que s’ha vulnerat algun dels seus drets. A través del següent enllaç, trobarà les dades de contacte de la mencionada Agència.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

7. MESURES DE SEGURETAT

Organyà Park l’informa que té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter persona i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

8. LINKS

El lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per Organyà Park. Per això, Organyà Park no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de seguretat.

Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

9. POLÍTICA DE “COOKIES”

Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites i els continguts més seleccionats.

L’usuari té la opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies.

10. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE privadesa

Organyà Park es reserva el dret a modificar la present Política de privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de la Política de privadesa i Protecció de Dades modificada en la pròpia Web així com mitjançant el corresponent avís que s’ubicarà en la pàgina d’inici.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la Seu d’Urgell  (Lleida), la ciutat origen de l’empresa propietària del lloc web llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.